მასწავლებლის პორტფოლიო

PP_photo_5.jpg
ძვირფასო მასწავლებლებო,

ეს ვებ-გვერდი ეძღვნება პროფესიული განვითარებისა და თვით-შეფასების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ინსტრუმენტს, რომელსაც მასწავლებლის პორტფოლიო ეწოდება. შევეცდები, მოკლედ აღვწერო პორტფოლიოს არსი, შევსების საფეხურები და გამოყენების გზები.

მოცემული wikispace-is შინაარსი:
- რა არის მასწავლებლის პორტფოლიო?
- როგორ ვიყენებთ მასწავლებლის პორტფოლიოს?
- რისგან შედგება მასწავლებლის პორტფოლიო?
- როგორ ვაწარმოოთ (შევავსოთ) მასწავლებლის პორტფოლიო?

გთხოვთ, დარეგისტრირდეთ და გამოგვეხმაუროთ.